TROCAL 76 AD INOVO


  • Wysoka estetyka i elegancja złożenia skrzydło/słupek ruchomy/skrzydło jedynie 128 mm
  • Bardzo wysoka odporność na warunki atmosferyczne gwarantowana nawet do 10 lat
  • Izolacja akustyczna okna referencyjnego do 47 dB
  • współczynnik przenikania ciepła Uw = 0,76 W/m2K.

Decydując się na wybór systemu okiennego TROCAL 76 AD kształtujemy swoją przestrzeń życiową według naszych indywidualnych upodobań. Nowoczesne okno z tworzywa sztucznego PVC TROCAL 76 AD spełnia nie tylko aktualne wymogi, ale przede wszystkim parametry przyszłości – począwszy od wyglądu i kształtu profili, poprzez statykę, funkcjonalność, aż po izolacyjność termiczną, akustyczną oraz ochronę środowiska naturalnego. Odkryjmy zalety systemu TROCAL 76 AD!